Diagnostikimi me teste serologjike

Testi i procalcitonines-PCT test

Testi RPR-test i latex aglutinimit për diagnostikimin e luesit

Testi TPH-Testi i hemaglutinimit të treponemes për diagnostikimin e luesit

Testi i aglutinimit (mikroaglutinimit) për diagnostikimin e Tullaremisë

Testi ASTO-përcaktimi i anti streptolizin antitrupave të streptococcus pyogenes-test i latex aglutinimit

Testi RF-Rheumatoid faktori-test i latex aglutinimit

Testi CRP - proteina C-reaktive-test i latex aglutinimit

Testi Paull Bunnel-diagnostikimi i virusit Epstain Barr-Mononukleoza infektive

Testi i Widalit/test i aglutinimit për diagnostikimin e tifos abdominale dhe paratifos abdominale A, B , C

Testi i Weil Felixt/test i aglutinimit për diagnostikimin e tifos ekzentematike (tifos së morrit)

Testi i aglutinimit të shpejtë për diagnostikimin e brucelozës- Rose Bengal-ASHB

Testi i aglutinimit të ngadalëshëm për diagnostikimin e brucelozës-Wright testi

orari i punës

Nga ora 08:00 deri 20:00

Të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 17:00

Të dielën nuk punohet

adresa

Prishtinë, Blv. Bill Klinton 241 - Dardani, Platoja sipër Xhamisë