Analiza të tjera

Preparatet direkte mikroskopike nga vendlokalizimet e ndryshimeve patologjike

Strisho plage-kultura, identifikimi dhe antibiogrami bakt

Strisho plage-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

Strisho umbilikusi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami bakt

Strisho umbilikusi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

Aspirat nga absceset-kultura, identifikimi dhe antibiogrami bakt

Aspirat nga absceset-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

Mostra të ndryshme për diagnostkimin e infeksioneve me myshqe dhe tharme

Mostrat si: lëkura, qimja dhe thoni për diagnostikimin e infeksioneve të shkaktuara me dermatofite-kultura, identifikimi dhe testi i antibiogramit

orari i punës

Nga ora 08:00 deri 20:00

Të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 17:00

Të dielën nuk punohet

adresa

Prishtinë, Blv. Bill Klinton 241 - Dardani, Platoja sipër Xhamisë