Infeksionet e sistemit respirator të sipërm

Strisho gryke-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strisho gryke-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

Strisho hunde-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strisho hunde në prani të antigjeneve për virusin e influencës tipi A dhe B - test imunokromatografik

Sekreti nazofaringeal-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strisho veshi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strisho konjuktive-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strisho konjuktive në mikoza-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strep testi A - përcaktimi i pranisë së antigjeneve ndaj streptococcus pyogenes (grA) - test imunokromatografik - i shpejtë

Testi i Imunofluereshencës direkte-për diagnostikim e infeksioneve okulare me Chlamidia Trachomatis

Strisho hunde në prani të stafilokokut Meticillin rezistent- MRSA

Strisho gjuhe në mikoza

Strisho veshi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

Strisho veshi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

orari i punës

Nga ora 08:00 deri 20:00

Të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 17:00

Të dielën nuk punohet

adresa

Prishtinë, Blv. Bill Klinton 241 - Dardani, Platoja sipër Xhamisë