Rezultatet e analizave

Publikuar më: 01/03/2012 19:24

Pranimi dhe marrja e mostrave për analiza në laborator bëhen nga personeli mjekësor dhe ato zhvillohen sipas standardeve të përcaktuara kohore për përpunimin e tyre. Koha dhe mënyra e raportimit të rezultateve të analizave i paralajmërohet secilit person që kërkon shërbime. Me rastin e deponimit të mostrës, personit i lëshohet vërtetim shifror, të cilin ai duhet ta sjellë në laborator me rastin e marrjes së rezultatit.

orari i punës

Nga ora 08:00 deri 20:00

Të shtunën nga ora 08:00 deri në orën 17:00

Të dielën nuk punohet

adresa

Prishtinë, Blv. Bill Klinton 241 - Dardani, Platoja sipër Xhamisë